PRÁVNÍ SLUŽBY

Tvorba smluv

Dovednost vytváření smluv je základem Vaší ochrany a jistoty v obchodních i soukromých vztazích. S precizností a zohledněním každého detailu zajistíme, aby Vaše dohody byly dodržovány.

• Vytvoření nové smlouvy
• Revize vašich smluv
• Obchodní podmínky

• Rámcové smlouvy
• IT / SLA / SAS / SAAS
• Konkurenční doložky

ADVOKÁTI

Radek Valach

ADVOKÁT

Jan Medek

ADVOKÁT

PRÁVNÍ SLUŽBY

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby pro podnikatele, a to s hlubokým porozuměním komerčnímu prostředí nejen v Moravskoslezském kraji. Naše služby zahrnují přípravu obchodních smluv, zakládání a změny ve společnostech, ale i řešení obchodních sporů.

• Založení a změny
• Vztahy mezi společníky
• Fúze a akvizice
• Obchodní spolupráce
• Agentury práce

• Řízení u ČNB / OIP / ČOI
• Smluvní agenda
• Pracovní vztahy a HR
• Zánik a likvidace
• Školení zaměstnanců

ADVOKÁTI

Radek Valach

ADVOKÁT

Jan Medek

ADVOKÁT

PRÁVNÍ SLUŽBY

Nemovitosti

Provedeme Vás celým procesem koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti. Minimalizujeme Vaše právní a finanční rizika, stejně jako Vám zajistíme hladký průběh realitních transakcí.

• Koupě, prodej a nájem
• Věcná břemena
• Darování a směna
• Služby pro SVJ
• Advokátní úschova
• Řízení před katastrem

• Dělení a scelování
• Pozemků
• Zákazy zcizení a zástavy
• Převody na nezletilé
• Předkupní právo

ADVOKÁTI

Radek Valach

ADVOKÁT

Tereza Chýlková

ADVOKÁTKA

PRÁVNÍ SLUŽBY

Veřejné zakázky a dotace

Pomůžeme Vám uspět ve výběrovém řízení, nebo Vám získáme dotační podporu. Stejnou měrou řešíme i problematiku zadavatelů, kteří díky našim znalostem mají pod kontrolou zadávací dokumentaci i celou administraci veřejné zakázky.

• Administrace zakázky
• Zadávací podmínky
• Zastupování zadavatele

• Poradenství dodavatelům
• Dotace a dotační programy

ADVOKÁTI

Monika Kratinová

ADVOKÁTKA

Ondřej Stonavský

ODBORNÝ KONZULTANT

PRÁVNÍ SLUŽBY

Práva poškozených

Jsme Vašimi spojenci pro dosažení spravedlivé kompenzace za újmu, kterou jste utrpěli v důsledku cizího zavinění. Naše právní služby zahrnují komplexní analýzu škodní události, stanovení nároku na kompenzaci a účinnou reprezentaci před soudem či pojistitelem.

• Pracovní úrazy
• Dopravní nehody
• Spory s pojišťovnou
• Zastupování poškozených

• Poradenství pozůstalým
• Nároky poškozených
• Bolestné a ZSU
• Oběti trestné činnosti

ADVOKÁTI

Radek Valach

ADVOKÁT

Jan Medek

ADVOKÁT

PRÁVNÍ SLUŽBY

Rodinné právo

Citlivě a profesionálně zastupujeme v rodinněprávních záležitostech, včetně rozvodů, péče o děti a vypořádání majetkových vztahů. Naším cílem je dosáhnout řešení, které zohledňuje jak právní, tak emocionální aspekty situace.

• Rozvod
• Péče o děti a styk
• Vypořádání majetku
• Výživné na děti

• Nároky neprovdané matky
• Určení a popírání otcovství
• Osvojení
• Výživné mezi manžely

ADVOKÁTI

Tereza Chýlková

ADVOKÁTKA

Monika Kratinová

ADVOKÁTKA

PRÁVNÍ SLUŽBY

Služby obcím

Jsme partnerem místních samospráv a obcí. Náš tým jim dlouhodobě radí a poskytuje právní služby orgánům obce i jejím občanům. Díky efektivní kooperaci předcházíme sporům a maximalizujeme efektivitu správy veřejných záležitostí.

• Poradenství pro obce
  a zřízené subjekty
• Tvorba a revize smluv
• Právní stanoviska
• Poradenství pro občany

• Školení
• Nakládání s majetkem
• Zastupování před soudy
  a jinými orgány
• Vymáhání pohledávek

ADVOKÁTI

Jan Medek

ADVOKÁT

Monika Kratinová

ADVOKÁTKA

PRÁVNÍ SLUŽBY

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme služby pro obviněné i poškozené. Zajistíme, že v trestním řízení budou dodržena Vaše práva a bude dosaženo spravedlivého výsledku.

• Obhajoba
• Zastupování poškozených
• Náhrady škody vůči státu

• Odvolání a dovolání
• Vazba a výkon trestu
• Podmíněné propuštění

ADVOKÁTI

Tereza Chýlková

ADVOKÁTKA

Jan Medek

ADVOKÁT

PRÁVNÍ SLUŽBY

Další

Nenašli jste, co jste hledali? Nabízíme komplexní právní služby, řešení na Váš problém určitě najdeme.

• Dědictví
• Správní řízení
• Pracovní právo
• Vymáhání pohledávek

• Insolvence
• Oddlužení
• Školení
• A další

ADVOKÁTI

Tým FRAK

ADVOKÁTI